Združenje ravnateljev vrtcev Slovenije

Za ZRVS smo pred leti izdelali novo spletno stran ter sodelovali pri oblikovanju novega logotipa. Še vedno urejamo in vzdržujemo spletno stran.

Oblikovali smo tudi glavo dopisa ter pomagali pri oblikovanju ostalih dokumentov združenja.